Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit metodu pro rozpoznávání typu automobilu z jednoho snímku, a to bez omezení na místo pohledu a osvětlení. Práce využije detektor lokálních afinních rámců, který je k dispozici v Centru strojového vnímání. Jádrem práce bude nalezeni reprezentace 3D objektu a návrh metody matchování modelu a lokálních rámců detekovaných v obraze.
Bibliography:Duda, Hart, Stork- Pattern Recognition
Responsible person: Petr Pošík