Detail of the student project

List
Topic:Model spikové neurální sítě pro visuo-taktilní integraci
Department: Vidění pro roboty a autonomní systémy
Supervisor:Ing. Zdeněk Straka
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úloha spočívá v návrhu spikové neuronové sítě v Neurorobotické platformě. Cílem je navrhnout architekturu s multimodálními neurony, jejichž firing rate bude modulován směrem pohybu stimulujícího objektu (podobně jako v Graziano2006). Předpokládá se pokračování projektu v rámci bakalářské práce.
Bibliography:Graziano, Michael SA, and Dylan F. Cooke. "Parieto-frontal interactions, personal space, and defensive behavior." Neuropsychologia 44.6 (2006): 845-859.

Ursino, Mauro, Cristiano Cuppini, and Elisa Magosso. "Neurocomputational approaches to modelling multisensory integration in the brain: a review." Neural Networks 60 (2014): 141-165.

https://neurorobotics.net/

Cléry, Justine, et al. "Neuronal bases of peripersonal and extrapersonal spaces, their plasticity and their dynamics: knowns and unknowns." Neuropsychologia 70 (2015): 313-326.
Responsible person: Petr Pošík