Detail of the student project

List
Topic:Implementace portálu pro plánování procesů
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:-Seznamte se s tvorbou webových aplikací pomocí frameworku Django
-Navrhněte architekturu pro plánování procesů
-Implementuje vybranou architekturu
-Navržený systém otestujte na 5 uživatelých
Responsible person: Petr Pošík