Detail of the student project

List
Topic:Aproximace hodnot fuzzy konjunkcí
Department: Strojové učení
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s technikami konstrukce fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem). Prostudujte kvalitativní a kvantitativní možnosti proložení daných hodnot fuzzy konjunkcí.
Bibliography:Navara, M., Ol
Responsible person: Petr Pošík