Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznávání entit ve vyhledávacích dotazech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Marek
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Rozpoznávání entit je důležitý úkol v aplikacích využívající zpracování přirozeného jazyka. Rozpoznávání entit je komplexní problém obzvláště ve vyhledávacích dotazech, které jsou velmi stručné a obsahují specifický jazyk. I přes tyto komplikace přinese vyřešení rozpoznání entity ve vyhledávacím dotazu benefity. Rozpoznání entity ve vyhledávacím dotazu nám umožní zpřesnit výsledky vyhledávání i zakomponovat do výsledků vyhledávání informace ze znalostních databází které požadují entitu jako vyhledávací dotaz.
Bibliography:https://www.aclweb.org/anthology/P04-3031.pdf
https://nlp.stanford.edu/pubs/StanfordCoreNlp2014.pdf
https://arxiv.org/pdf/1803.07640.pdf
https://github.com/explosion/spaCy
Responsible person: Petr Pošík