Detail of the student project

List
Topic:Vývoj seriózních her
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1) Seznamte se s problematokou návykovách látek a léčbou závislostí
2) Navrhněte a implementujte 3 seriózní hry pro odvedení pozornosti
3) Hry otestujte na 5 uživatelích
Responsible person: Petr Pošík