Detail of the student project

List
Topic:Archiv fuzzy logických operací
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se se základními typy operací ve fuzzy logice. Implementujte co nejúplnější soubor těchto operací.
Bibliography:Navara, M., Olšák, P.: Základy fuzzy množin. Skriptum ČVUT, Praha, 2002.
Další­ literatura u vedoucí­ho práce.
Responsible person: Petr Pošík