Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznávání povrchu z RC modelu auta
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Budete pracovat na systému pro rozpoznávání povrchu před vozidlem pomocí senzorů na RC modelu auta vyvinutém na katedře kybernetiky a řízení. Navrhněte experiment, nasbírejte jízdní data, analyzujte, navrhněte metodu rozpoznávání, kvantitativně vyhodnoťte přesnost.
Responsible person: Petr Pošík