Detail of the student project

List
Topic:Knihovna fuzzy konjunkcí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úkolem je vytvořit databanku známých fuzzy konjunkcí (trojúhelníkových norem) jako knihovnu pro Maple (event. Matlab).
Práce vyžaduje programátora se samostatným a iniciativním přístupem, který v podstatě jednoduchý úkol dovede k dokonalosti, aby následní uživatelé systém nevylepšovali, ale naopak ocenili, jak je to promyšleně uděláno.
Responsible person: Petr Pošík