Detail of the student project

List
Topic:Údržba a vylepšení aplikace pro zobrazování biosignálů
Department:Katedra měření
Supervisor:Petr Jezdik
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Maintenance and enhancement of already developed application for biosignal viewing
Responsible person: Petr Pošík