Detail of the student project

List
Topic:Neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Prostudujte dosavadní důkazy neexistence skrytých proměnných v kvantové fyzice.
Prostudujte možnosti jejich dalšího zjednodušení a zobecnění (např. na grupověhodnotové míry).
Bibliography:Bell, J. S. (1964). On the Einstein–Podolsky–Rosen paradox. Physics 1, 195–200.
Bell, J. S. (1966). On the problem of hidden variables in quantum theory. Reviews of Modern Physics 38, 447–452.
Mermin, N. D. (1993). Hidden variables and the two theorems of John Bell. Reviews of Modern Physics 65, 803–815.
Navara, M.: Piron’s and Bell’s geometrical lemmas. Internat. J. Theoret. Phys. 43 (2004), 1587–1594. DOI 10.1023/B:IJTP.0000048804.78491.34
Navara, M., Voráček, V.: Quantum structures without group-valued measures. Internat. J. Theoret. Phys., accepted. DOI 10.1007/s10773-019-04058-y
Responsible person: Petr Pošík