Detail of the student project

List
Topic:Navigace v rozhlehlých budovách pro lidi s omezenou orientací a pohybu
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V současné době se staví stále větší a komplexnější budovy (úřady, nemocnice, kanceláře, školy, ...). Tyto budovy se stávají pro lidi se sníženou schopností orientace a pohyblivosti velmi obávané. Jejich vnitřek je velmi symetrický a v podstatě ve všech směrech pohledu skoro stejný. Orientace v nich se pro tuto skupinu lidí stává opravdu složitou.
Bibliography:Webové stránky projektů obdobných zařízení
Matthew MacDonald, Pro WPF in C# 2010, Apress, 2013, ISBN 978-1-4302-7205-2
Matthew MacDonald, Pro WPF: Windows Presentation Foundation in .NET 3.0, APress, 2007, ISBN 1-59059-782-6
Xamarin Cross-platform Application Development (WWW, dokumentace, knížky)
(další podklady poskytne vedoucí práce podle potřeby)
Responsible person: Petr Pošík