Detail of the student project

List
Topic:Jednoduchý domácí dohled
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Prostudujte existující návrhy a projekty zabývající se tvorbou tzv. elektronických domácích dohledů pro starší a osamělé lidi. Zaměřte se zejména na tzv. stacionární (umístěné na pevném místě) nikoli mobilní (pohybující se) zařízení. Rozdělte schopnosti a dovednosti těchto el. domácích dohledů do několika skupin / kategorií podle jejich
využitelnosti, vhodnosti a nutnosti v běžném domácím prostředí. Navrhněte a vytvořte prototyp jednoduchého el. domácího dohledu jako aplikaci na tablet / PC.
Bibliography:Webové stránky projektů obdobných zařízení
Matthew MacDonald, Pro WPF in C# 2010, Apress, 2013, ISBN 978-1-4302-7205-2
Matthew MacDonald, Pro WPF: Windows Presentation Foundation in .NET 3.0, APress, 2007, ISBN 1-59059-782-6
Xamarin Cross-platform Application Development (WWW, dokumentace, knížky)
(další podklady poskytne vedoucí práce podle potřeby)
Responsible person: Petr Pošík