Detail of the student project

List
Topic:Extrakce informací pro použití v konverzační umělé inteligenci
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Pichl
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Práce bude probíhat v následujících bodech:
1. Definování žádaných příznaků v textu
* Extrakce relací, entit, POS ...
2. Seznámení s již existujícími technologiemi pro extrakci
* Definování relací na základě ontologie
3. Výběr trénovacích, testovacích a validačních dat
* Případná anotace dat
4. Navrhnutí možných přístupů k řešení problému
* Na základě neuronových sítí
5. Porovnání navržených řešení s již existujícími technologiemi
* Přesnost
6. Integrace do konverzačního systému
Responsible person: Petr Pošík