Detail of the student project

List
Topic:Detekce nevhodných zpráv konverzačním systému
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Pichl
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:* Analýza dostupných datových sad
* Návrh modelu pro klasifikaci nevhodných vstupů
* Implementace navrženého modelu
* Rozšíření modelu o využívání kontextových informací
* Testování, měření přesnosti implementovaných modelů, porovnání
* Integrace do systému
Responsible person: Petr Pošík