Detail of the student project

List
Topic:Principy fuzzy řízení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s principy fuzzy regulátorů. Otestujte a porovnejte jejich vlastnosti na konkrétní regulační úloze. Zhodnoťte dosažené výsledky a závěry pro další výzkum.
Responsible person: Petr Pošík