Detail of the student project

List
Topic:Automatický domácí hlídač / dohled
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Spousta starších lidí zůstává (nejen) přes den sama doma a často si již zcela neuvědomují, co vše mají udělat pro bezpečnost nejen svoji, ale i svého okolí / domova. Cíl projektu spočívá v návrhu a vytvoření jednoduchého (demonstračního) prototypu domácího hlídače / dozoru. Systém bude složen jednak centrální jednotky, například větší figurky (typu člověče - nezlob se) obsahující displej / tablet místo obličeje (ideálně v otočné hlavě) a několika senzorů rozmístěných po bytě (detekce pohybu, otevřené okno / dveře, teplota, přítomnost osoby v křesle, plyn, CO2, zalité kytky, …) poskytujících informace o stavu okolí.
http://cyber.felk.cvut.cz/novakpe/BPDP/Projekty2020.pdf

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Bibliography:Požadavky na obdobné projekty získané z článků tohoto tématu
Příklady obdobných realizací vyhledaných na WWW
Manuály podle použité / dohodnuté technologie (.NE C#, ARM C/C++)
Responsible person: Petr Pošík