Detail of the student project

List
Topic:Návrh a konstrukce multi-rotorové helikoptéry určené pro realizaci metody bočního osvětlení
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Vít Krátký
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat multi-rotorovou helikoptéru určenou pro realizaci metody bočního osvětlení v interiérech historických budov. Zkonstruovaná helikoptéra bude kromě standardních komponentů umožňujících autonomní let vybavena zařízením pro bezpečnou interakci se zdí a polohovatelným světlem. Světlo (případně světla) musí být umístěno tak, aby umožňovalo osvětlení objektů pod libovolným úhlem a jeho orientaci musí být možné měnit i v průběhu letu. Pro konstrukci helikoptéry je možné využít komerčně dostupný rám helikoptéry.
Responsible person: Petr Pošík