Detail of the student project

List
Topic:Výběr kompaktních množin různorodých obrázků pamětihodností
Department: Skupina vizuálního rozpoznávání
Supervisor:prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:(přeloženo pomocí Google Translate. V případě pochybnosti konzultujte anglickou verzi).

Cílem semestrálního projektu je vyvinout algoritmus pro výběr malé a rozmanité sady obrázků. Vstupem do algoritmu je sada fotografií stejného objektu. Algoritmus by měl vybrat největší počet obrázků z tohoto seznamu, které se od sebe výrazně liší. Rozdíl může být způsoben odlišnou polohou kamery, změnou osvětlení, změnou objektu nebo pozadí a jinými způsoby, které jsou pro člověka zřejmé.

Mezi obrázky vybranými algoritmem by neměly být žádné duplikáty, obrázky, které se liší pouze rozlišením, kvalitou komprese nebo oříznutím. Na konci semestru student poskytne podrobný popis algoritmu a prokáže jeho fungování na sadách obrazů vybraných studentem a školitelem. Student může volitelně poskytnout datový soubor a metriky, které mohou být použity k vyhodnocení kvality algoritmu.
Responsible person: Petr Pošík