Detail of the student project

List
Topic:Sémantická segmentace scény pro RC model auta
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Čech, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte metodu sémantické segmentace pro RC model auta vyvinutý na katedře kybernetiky a řízení. Zaměřte se na klasifikaci povrchu, po kterém vozidlo může jezdit. Navrhněte neuronovou síť a vhodnou ztrátovou funkci pro její učení. Proveďte testování za jízdy a kvantitativně vyhodnoťte experiment.
Responsible person: Petr Pošík