Detail of the student project

List
Topic:Odhad traverzability terénu z lidaru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se systémem v ROSu běžícím na pásovém robotu TRADR.
Navrhněte a naimplementujte robustní odhad traverzability (průjezdnosti) terénu.
Bibliography:https://sites.google.com/view/kkt-loss
Responsible person: Petr Pošík