Detail of the student project

List
Topic:Detekce schodů v 3D měřeních
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se systémem v ROSu běžícím na pásovém robotu TRADR, který je vyvíjen pro účelz soutěže DARPA Subterranean Challenge.
Navrhněte a naimplementujte robustní detektor schodů.
Bibliography:https://ieeexplore.ieee.org/document/7064381
Responsible person: Petr Pošík