Detail of the student project

List
Topic:Robotický manipulátor pro autonomní drony
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vyvinout robotickou ruku, která umožní manipulaci s objekty bezpilotní helikoptérou. Student navrhne konstrukci manipulátoru, realizuje ho a navrhne a implementuje řízení řešící přímou kinematickou úlohu.
Responsible person: Petr Pošík