Detail of the student project

List
Topic:Řízení a stabilizace skupiny bezpilotních helikoptér v prostředí s překážkami
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navrhnout systém pro řízení a stabilizaci skupiny bezpilotních helikoptér v reálných prostředí s velkým výskytem překážek, jako je například les. Student navrhne a implementuje systém založený pouze na použití palubních senzorů a komunikace (přímé WiFi komunikace i nepřímé komunikace pomocí relativní lokalizace) a ověří jej v simulátoru Gazebo po ROSem.
Responsible person: Petr Pošík