Detail of the student project

List
Topic:Hybridizace dálkového senzoru na servomechanizmu se směrovým senzorem pro vzájemnou detekci bezpilotních helikoptér
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Viktor Walter
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je navrhnout, implementovat a testovat nový subsystém pro vzájemně lokalizační systém UVDAR (http://mrs.felk.cvut.cz/uvdd1, http://mrs.felk.cvut.cz/uvdd2, http://mrs.felk.cvut.cz/directed-following-with-uvdd) pro využití v bezpilotních helikoptérách. Účelem tohoto subsystému je zvýšit dosavadní přesnost měření vzdálenosti cíle za využití bezkontaktního dálkoměru, který bude servomechanismem zaměřen k cíli detekovanému UVDARem. Součástí práce je i seznámení se se systémem ROS, používaným skupinou MRS.
Responsible person: Petr Pošík