Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu bezpilotních prostředků v úloze autonomního sběru dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navrhnout algoritmus plánování pohybu autonomní helikoptéry přes více zadaných cílů. Na základě zadaných cílů v prostoru, dynamického omezení pohybu helikopéry a také omezené doby letu je úkolem nalézt trajektorie pro jednu či více helikoptér které maximalizují množství nasbíraných informací. Takováto úloha je variantou problému obchodního cestujícího s omezením doby letu bezpilotního prostředku. http://mrs.felk.cvut.cz/jint17dopn
Responsible person: Petr Pošík