Detail of the student project

List
Topic:Návrh terapeutické aplikace
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1) Seznamte se s terapeutickými aplikacemi pro řešení zejména úzkostých a depresivních obtíží
2) Navrhněte design a architekturu aplikace
3) Aplikaci naimplementujte a otestujte na 5 uživatelích
Responsible person: Petr Pošík