Detail of the student project

List
Topic:Použití příznakového rozpoznávání pro management kvality ve Škoda Auto
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ondřej Košťák
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Výrobní linka produkuje výrobky. Některé z těchto výrobků jsou kontrolovány tak, že jsou na nich měřeny různé znaky. Cílem je vytvořit klasifikátor, který detekuje vadné a podezřelé výrobky nebo problém ve výrobním procesu. K dispozici jsou data z reálného provozu. Předpokládá se aktivní spolupráce se zástupci Škoda Auto.
Bibliography:Montgomery, D. C. (2007). Introduction to statistical quality control. John Wiley & Sons.
Responsible person: Petr Pošík