Detail of the student project

List
Topic:Vylepšení aplikace pro chytré nemocniční lůžko
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:will be provided
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:K dispozici dostanete funkční aplikaci pro měření a zpracování dat z chytrého nemocničního lůžka. Vaším cílem bude ve spolupráci s vedoucím navrhnout vylepšení této aplikace ať už ve smyslu nových funkcionalit, lepšího vzhledu nebo vylepšení jiných kvalit. Cílem je vzbudit váš zájem a kreativitu. Semestrální projekt je úvodem do BP nebo DP, v rámci které budete řešit konkrétněji zadané téma. Projekt bude součástí spolupráce s firmou Linet. Reálné nemocniční lůžko je k dispozici.
Bibliography:Our internal technical reports. Will be provided by the supervisor.
Responsible person: Petr Pošík