Detail of the student project

List
Topic:Detekce parasomnických epizod ze 3D aktigrafického záznamu a polysomnografických dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Detekce parasomních epizod u pacientů s poruchou spánku probíhá manuálně a je problematická a zdlouhavá. Výskyt konkrétních epizod přitom může výrazně usnadnit diagnostiku pacienta a automatická detekce epizod by tak významně přispěla rychlejší a snadnější diagnostice.
Cílem projektu je navrhnout a implementovat metodu detekce parasomnických epizod ze záznamu 3D aktigrafie (záznam pohybové aktivity zápěstí ve 100Hz a třech osách), popř. polysomnografie (EEG, EKG, pulsní oxymetrie a další). K dispozici jsou expertně anotovaná data 38 pacientů.
Responsible person: Petr Pošík