Detail of the student project

List
Topic:Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Technolog vytvoří v CAD systému požadovanou trajektorii sváru s doplňujícími informacemi. V rámci studentských prací je zapotřebí vyrobit prototypy potřebných SW nástrojů.
Implementace bude v prostředí ROS. Mezi nástroje patří automatická konverze G-kódu vzniklého exportem z CAD do trajektorie nástroje robotu. Poté je nutné automaticky naplánovat bezkolizní trajektorii. Robot bude mít více než potřebných 6 stupňů volnosti, v současné době plánujeme 8 DOF.
Dalším krokem jsou technologické optimalizace trajektorie např. v rozích a podobně.
Předpokládá se jak simulace, tak praktické experimenty s reálným svařovacím robotem.
Responsible person: Petr Pošík