Detail of the student project

List
Topic:Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass"
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s metodou registrace obrazů Local All Pass (LAP) a prakticky ověřte její funkčnost. Metodu modifikujte tak, aby deformace byla odhadována pouze na malé a řídké množině bodů. Vyhodnoťte získané urychlení. Odhadnutá posunutí aproximujte globálním deformačním modelem. Funkčnost výsledného registračního algoritmu porovnejte s alternativami.
Bibliography:[1] Gilliam, C. & Blu,https://anhir.grand-challenge.org/ T.,"Local All-Pass Geometric Deformations", IEEE
Transactions on Image Processing, Vol. 27 (2), pp. 1010-1025, February 2018.
[2] Kybic J. and Borovec J.. "Fast registration by boundary sampling and linear programming." MICCAI, vol.
11070, pp. 783-791, 2018.
[3] Automatic Non-rigid Histological Image Registration (ANHIR) challenge, https://anhir.grand-challenge.org/
[4] Zitová, Fluser: Image registration methods: a survey. Image and Vision Computing, Volume 21, Issue
11, October 2003, Pages 977-1000
Responsible person: Petr Pošík