Detail of the student project

List
Topic:Detekce a rozpoznávání matematických rovnic s použitím neuronových sítí
Department: Strojové učení
Supervisor:doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh a implementace systému pro automatické rozpoznávání matematických rovnic v rastrovém obrázku. Motivací je použití systému pro automatickou kontrolu správnosti vyplněných jednoduchých matematických testů. Předpokládáme proto, že rovnice mají tvar součtu, rozdílu, součinu nebo podílu dvou celých čísel. Levá část je tištěná, pravá část je ručně dopsaná a nebo chybí. Prostředkem pro realizaci systému jsou neuronové sítě a existující systému pro rozpoznávání znaků.

Podrobné pokyny k vypracování a k požadovaným výstupům projektu:
1. Implementujte nástroj pro automatické generování trénovacích dat.
2. S využitím systému YOLO [2] natrénujte detektor tištěných znaků a detektor psaných znaků.
3. Seznamte se s volně dostupnými systémy pro rozpoznávání ručně psaných číslic [4], vyberte jeden vhodný pro rozpoznávání psané části rovnic.
4. Analyzujte přesnost implementované detekce a rozpoznání jednotlivých znaků.
5. Pokud nebude přesnost dostatečná, implementujte alternativně detekci celých částí rovnic a proveďte rozpoznání znaků pomocí OCR Tesseract [4].
6. Napište technickou zprávu o postupu a výsledcích dosažených při plnění výše popsaných úkolů.
Bibliography:[1] R. Sedgewick, K. Wayne, R. Dondero: Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary Approach, Addison-Wesley Professional, 2015.
[2] YOLO - Detektor objektů v reálném čase, https://pjreddie.com/darknet/yolo/
[3] N. Kumar, H. Beniwal: Survey on Handwritten Digit Recognition using Machine Learning, International Journal of Computer Sciences and Engineering, 2018.
[4] Tesseract Open Source OCR Engine: https://github.com/tesseract-ocr/
Responsible person: Petr Pošík