Detail of the student project

List
Topic:Navigace a lokalizace dronu s thermo kamerou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se algoritmy lokalizace a navigace robotů ve známém prostředí.
Upravte vybraný algoritmus pro navigaci dronů podle thermo kamery ve známém prostředí.
Alogitmus otestujte v simulačním prostředí i na reálné droně.
Responsible person: Petr Pošík