Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření modelu stožáru elektrického vedení dronem s termální kamerou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s algoritmy rekonstrukce objektů s pomocí stereo kamer.
Navrhněte metodu kalibrace páru stereo thermálních kamer.
Navrhněte a otestujte algoritmus pro vytvoření 3d modelu objektů snímaných dronou vybavenou stereo párem thermálních kamer.
Responsible person: Petr Pošík