Detail of the student project

List
Topic:Detekce a sledování cíle pomocí gimbalové kamery na palubě UAV
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Použijte detekční algoritmus pro nalezení objektu zájmu v obraze, a vyviňte algoritmus pro řízení gimbalu kamery za účelem sledování objektu. Sledování musí být robustní vůči rychlým pohybům UAV platformy, nesoucí gibalovou kameru. Vyvinutý algoritmus by měl také řídit přiblížení kamery, aby byl dosažen optimální pohled na cíl. Vyhodnoťte přesnost, robustnost a obecné vlastnosti výsledného algoritmu v experimentech v reálném světě na létajícím UAV. Toto téma je motivováno úlohou autonomního monitorování pracovníků v rizikových oblastech za účelem zvýšení jejich bezpečnosti, a také autonomního sledování rychlých cílů za účelem fyzické interakce nebo vyhýbání se překážkám (viz http://mrs.felk.cvut.cz/projects/aerial-core or http://mrs.felk.cvut.cz/mbzirc2020).
Responsible person: Petr Pošík