Detail of the student project

List
Topic:Detekce dron a jejich relativní lokalizace pomocí termální kamery
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vyviňte algoritmus pro detekci a relativní lokalizaci dron pomocí termální kamery, umístěné na palubě letícího UAV. Pro detekci je možné využít konvoluční neuronové sítě. Obraz z termální kamery je možné kombinovat s tradiční RGB kamerou pro zlepšení detekce. Výsledný algoritmus by měl poskytovat přesná měření pozice detekované drony s nízkým zpožděním, aby bylo tento výstup možné využít pro autonomní odchyt dron (viz http://mrs.felk.cvut.cz/projects/eagle-one). Vyhodnoťte přesnost, robustnost a obecné vlastnosti výsledného algoritmu v experimentech v reálném světě na létajícím UAV.
Responsible person: Petr Pošík