Detail of the student project

List
Topic:Slučování 3D map pro nasazení týmu dronů v search and rescue misích
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matěj Petrlík
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vyvinout algoritmus pro slučování 3D map. Dron nasazený do komplexního neznámého prostředí během search and rescue mise je lokalizován pomocí 3D LiDARu, který v kombinaci s laser SLAMem poskytuje odhad všech 6 stupňů volnosti dronu v prostoru. Aby mohlo spolupracovat více robotů, je nutné sdílet globální mapu prozkoumané oblasti mezi všemi agenty. Úkolem je fúze vhodných reprezentací lokálních map všech dronů do jedné, ve které je možné tým koordinovat. Toto téma je motivované úspěšnou účastí naší skupiny na prestižní SubT DARPA soutěži (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/darpa), která probíhá v USA.
Responsible person: Petr Pošík