Detail of the student project

List
Topic:Metody super-resolution pro zpracování satelitních snímků s využitím generativních adversiálních modelů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Michal Reinštein, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:TBD
Responsible person: Petr Pošík