Detail of the student project

List
Topic:Fúze GPS a dat z 3D LiDARu pro seb lokalizaci dronu v úloze inspekce vysokonapěťového vedení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Matěj Petrlík
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem této práce je vyvinout algoritmus, který fúzuje data z palubních senzorů včetně GPS, IMU a magnetometru s daty z 3D LiDARu tak, aby poskytoval robustní odhad polohy dronu. Při misích inspekce vysokonapěťového vedení je dron lokalizován pomocí GPS. Nicméně elektromagnetické pole generované vysokým napětím ve vedení ruší příjem GPS signálu a znemožňuje použití magnetometru. Úkolem je využít 3D LiDAR k zlepšení GPS lokalizace, případně ji plně nahradit v blízkosti vysokonapěťového vedení. Toto téma je motivováno velkým evropským projektem pro autonomní inspekci sloupů vysokého napětí pomocí týmu dronů (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/aerial-core).
Responsible person: Petr Pošík