Detail of the student project

List
Topic:Mapování 3D povrchu z laserového skeneru pomocí palubní kamery bezpilotní helikoptéry
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Pavel Petráček
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Rozvoj systémů bezpilotních helikoptér (UAV) pomohl k přechodu z otevřených venkovních prostředí do omezenějších vnitřních prostor. A to hlavně díky vylepšení přesnosti lokalizačních, navigačních a řídicích algoritmů v posledních letech. Paralelně se objevují nové možnosti využití autonomních rojů UAV ve vnitřních prostředí, což vede k vývoji algoritmů na vysoké úrovni zaměřených na plnohodnotné aplikační mise. Náš tým se zajímá zejména o mapování a dokumentaci historických budov za účelem posouzení stavu stropu, nástěnných maleb, soch, vitráží atd. Historici a restaurátoři potřebují vysoce kvalitní data, aby vyhodnotili nedostupné části budov, pro které je UAV ideální platformou, která šetří peníze a čas, a který by jinak byl utracen na stavbu lešení k dosažení oblastí zájmu. UAV může být vybavena více senzory pracujícími na různých principech (LIDAR, pasivní a strukturované světelné kamery), které generují počítačovou reprezentaci okolí UAV. Cílem projektu je kombinovat reprezentace prostředí z LIDARu a pasivní monokulární kamery. Funkce budou extrahovány v obrazovém i laserovém skenování a nalezeny korespondence mezi nimi. Obrazy z kamer budou poté mapovány na povrchu sestávajícím z trojúhelníkových sítí vytvořených z laserových skenů.
Responsible person: Petr Pošík