Detail of the student project

List
Topic:Plánování inspekce stožárů vysokého napětí pomocí dronu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je navrhnout metody plánování pro jednu či více helikoptér v úloze inspekce stožárů vysokého napětí. Úkolem inspekce je pořízení obrazových/termálních dat zejména v místech styku vodičů a to za pomoci palubních senzorů dronu. Navržený plánovač použije 3D model stožáru k nalezení bezkolizní trajektorie pro dron, tak aby se nasnímala zájmová místa co nejlépe během omezené délky letu autonomního dronu.
Responsible person: Petr Pošík