Detail of the student project

List
Topic:Systém nositelných značek pro spolupráci s Bezpilotními helikoptérami
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Viktor Walter
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Project je součástí probíhajícího Evropského projektu Aerial Core project (see http://mrs.felk.cvut.cz/projects/aerial-core).
Cílem je vývoj nositelného systému značek kompatibilních s už existujícím systémem UVDAR (viz na příklad http://mrs.felk.cvut.cz/data/papers/walterRAL2019.pdf), za účelem dosažení efektivní spolupráce výškových pracovníků s bezpilotními helikptérami.
Obsahem úkolu je vývoj rozložení těchto značek tak, aby maximalizovali přesnost lokalizace a přitom pracovníkům nepřekáželi.
Systém by měl bý taktéž vyvinut do podoby funkčního prototypu, spolu s implementací funkcii extimace polohy, jakožto rozšíření systému UVDAR.
Bibliography:[1] V Walter, N Staub, A Franchi and M Saska. UVDAR System for VIsual Relative Localization With Application to Leader-Follower Formations of Multirotor UAVs. IEEE Robotics and Automation Letters 4(3):2637-2644, July 2019.
[2] Y Pyo, H Cho, L Jung, D Lim. ROS Robot Programming. ROBOTIS, 2017.
[3] Hartley R, Zisserman A. Multiple view geometry in computer vision. Cambridge university press; 2003.
Responsible person: Petr Pošík