Detail of the student project

List
Topic:Možnosti pohybové rehabilitace / cvičení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Pohybové úrazy jsou jedny z nejčastějších. Proto se jejich rehabilitaci / cvičení věnuje velká pozornost. Možností je mnoho a zde jsou uvedeny pouze některé návrhy pro tvorbu:
- Pomocí běžného mobilního telefonu umístěného pěvně na ruce / noze / hrudi / hlavě člověka lze přes detekci pohybu ovládat vhodně vytvoření aplikace / hry na PC(Win) / tabletu(Android).
- Případně lze vytvořit vlastní pohybový senzor (MEMS+ARM+BT) pro měření třesu (přes 1kHz vzorkování).
- Pohyb telefonem po obrázkách s nalepenými NFC tagy pro měření přesnosti jeho umístění (přesnosti pohybu).
- Aplikace v telefonu / tabletu reagující na pohyb a simulující určitou činnost (přenést polévku / skleničku na stůl, přenos předmětu z místa na místo, ...)
- Tlakové senzory pro rozlišení nejen jakým prstem byl tlak vykonán, ale i v jaké síle.
- (další podle dohody nebo vlastních nápadů)

Petr Novák, G203, novakpe@fel.cvut.cz
Bibliography:ožadavky a výstupy obdobných projektů získaných z článků této problematiky
Realizace obdobných projektů nalezených na WWW
Návody na použité technologie (.NET C#, ARM C/C++)
Responsible person: Petr Pošík