Detail of the student project

List
Topic:Geometrické algoritmy pro plánování
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Řada algoritmů plánování cest či trajektorií pro mobilní roboty využívá znalosti o pracovním prostředí robotů ve formě mapy s polygonálními překážkami. Plánovací algoritmy pak musí s touto znalostí efektivně pracovat, což umožňují metody výpočetní geometrie. Cílem práce je některé z vybraných metod výpočetní geometrie implementovat a demonstrovat použití ve zvolené plánovací úloze.

Kontakt: kulich@cvut.cz, IMR
Responsible person: Petr Pošík