Detail of the student project

List
Topic:ROADEF 2020 - plánování a rozvrhování - mezinárodní soutěž
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Woller
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Téma je motivováno mezinárodní soutěží ROADEF 2020, zadanou francouzským národním distributorem energie RTE.
V soutěži je mezinárodní konkurence týmů a lze vyhrát prize money.

Úkolem je rozvrhování údržby elektrické rozvodné sítě, resp. odstávek jejích jednotlivých komponent.
Tyto odstávky jsou nepreemptivní, mají specifické nároky na zdroje (= týmy provádějící údržbu) a mohou být vzájemně neslučitelné.
To vede na NP-obtížný problém, který lze řešit tzv. metaheuristikami - obecnými metodami pro hledání dostatečně kvalitních řešení problémů s jinak exponenciální časovou náročností.
Obsahem práce bude nastudování/návrh vhodných komponent řešení a jejich implementace.

Teoretické znalosti problematiky nejsou nutné.
Bibliography:https://www.roadef.org/challenge/2020/en/index.php
Responsible person: Petr Pošík