Detail of the student project

List
Topic:Metody sémantického a prostorového porovnávání v obraze
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Využití metod sémantického a prostorového porovnávání vyších vrstev CNN sítí umožňuje zvýšit robustnost současných metod pro sémantické zpracování obrazu a získání aditivních informací oproti běžným metodám. Student bude pracovat s připraveným frameworkem pro klasifikaci a porovnávání obrazů. Jeho úkolem bude prozkoumat možnosti využití pokročilých metod prostorového porovnávání CNN, navrhnout a implementovat metody pro získání aditivních informací z obrazu a otestovat tyto metody na vlastních, nebo veřejných datasetech. Implementované metody mohou být otestovány na reálných robotických systémech v laboratoři IMR, se zaměřením na vizuální lokalizaci mobilního robotu, či na detekci a lokalizaci objektů v prostoru.
Responsible person: Petr Pošík