Detail of the student project

List
Topic:Navigace autonomního robotu ve vnitřním prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Existuje mnoho akademických řešení navigace robotu například v továrně. Zároveň existují komerční řešení, která jsou ale buď příliš drahá nebo nejsou dostatečně flexibilní pro uživatele. Cílem je navrhnout metodu, která bude dostatečně flexibilní, mít nízkou cenu potřebného HW a zároveň bude vyžadovat jen minimální či žádné úpravy okolí.
V laboratoři algoritmy vyvíjíme za pomoci robotu Jackal (na obrázku) vybaveného kamerou, lidarem a dalším HW. Robot je řízen v prostředí ROS.
Možná temata zahrnují jak úlohy většího rozsahu, např. navigace za použití obrazu z kamery, tak středního rozsahu, jako implementace a doplňování alternativních metod plánování až po drobnější úlohy jako například rozšiřování možností komunikace robotu s okolím.
robot Jackal
autonomní robot
Bibliography:https://www.ottomotors.com/
https://www.sick.com/cz/en/industries/industrial-vehicles/c/g288277
http://www.jbtc-agv.com/en/Solutions/Knowledge/Videos_of_AGVs_in_Action/Tugger_AGVs_for_Towing_Carts
Responsible person: Petr Pošík