Detail of the student project

List
Topic:Vylepšení modelu chyb simulovaných senzorů a identifikace parametrů jejich reálných protějšků
Department: Vidění pro roboty a autonomní systémy
Supervisor:Mgr. Martin Pecka, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V simulátoru Gazebo máme triviální implementaci lidaru a hloubkové kamery, jejichž model chyb je pro simulaci odpovídající reálným podmínkám nedostatečný. Cílem práce bude implementovat (a případně vymyslet) lepší modely chyb a ověřit jejich správnost porovnáním s reálnými senzory, které máme k dispozici.
Bibliography:P. Fankhauser, M. Bloesch, D. Rodriguez, R. Kaestner, M. Hutter and R. Siegwart, "Kinect v2 for mobile robot navigation: Evaluation and modeling," 2015 International Conference on Advanced Robotics (ICAR), Istanbul, 2015, pp. 388-394, doi: 10.1109/ICAR.2015.7251485.

C. V. Nguyen, S. Izadi and D. Lovell, "Modeling Kinect Sensor Noise for Improved 3D Reconstruction and Tracking," 2012 Second International Conference on 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization & Transmission, Zurich, 2012, pp. 524-530, doi: 10.1109/3DIMPVT.2012.84.
Responsible person: Petr Pošík