Detail of the student project

List
Topic:Třídění výrobků v průmyslu podle vzhledových vad
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V průmyslu je třeba třídit výrobky na shodné/neshodné na základě jejich vzhledu. Teorie klasifikace se často zabývá tříděním do výrazně oddělených skupin (např. jablka/hrušky). Neshodné výrobky jsou ale často součástí jednoho rozdělení, jen jejich odlišnost přesáhla určitou mez, za kterou je již není možné považovat za shodné (technický termín pro dobré výrobky).
Příkladem mohou být betonové bloky používané pro dláždění (viz obrázek).
betonové bloky na výrobní lince
Responsible person: Petr Pošík