Detail of the student project

List
Topic:Časová parametrizace trajektorie manipulátoru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Pavel Krsek, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s algoritmy plánování a zejména časové parametrizace trajektorie manipulátorů. Ověřte funkčnost těchto algoritmů implementovaných v prostředí ROS a MoveIt. V případě potřeba realizujte vlastní řešení. Za tímto účelem realizujte odpovídající experiment. Vše podrobně dokumentujte.
Bibliography:Technická dokumentace systému ROS a MoveIt.
Reza N. Jazar: Theory of Applied Robotics: Kinematics, Dynamics, and Control, 2010, ISBN-13: 978-1441917492.
Responsible person: Petr Pošík