Detail of the student project

List
Topic:Analýza výrazů tváře v reálném čase na mobilních zařízeních
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Zadání: Cílem práce je návrh metodiky na identifikaci výrazu tváře z obrazu optimalizované pro mobilní zařízení. Navrhněte metodu zpracování obrazu založenou na současném stavu znalostí klasifikace lidských emocí z obrazu. Pro implementaci použijte metody deep learningu natrénované na využívaných databázích snímků obličejů rozdělených podle příslušnosti k vybraným emocím. Zaměřte se na optimalizaci z hlediska výpočetní a paměťové náročnosti tak, aby umožňovala hodnocení pomocí přenosných zařízení typu Raspberry Pi, případně analýzu v reálném čase při standardní snímkovací frekvenci na běžném počítači.

Garant: Jan Kybic
Vedoucí práce: Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Konzultant: Ing. Petr Volf, Ing. Pavel Král
Bibliography:LANCHET, Gérard a Maurice CHARBIT. Digital signal and image processing using MATLAB. Revised and updated 2nd edition. London: ISTE Ltd/John Wiley, 2015. Digital signal and image processing series. ISBN 978-1-84821-641-9.
ŠONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing, analysis, and machine vision. Fourth Edition. Australia: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-133-59369-0.
SVOBODA, Tomáš, Jan KYBIC a Václav HLAVÁČ. Image processing, analysis, and machine vision: a MATLAB companion. Toronto: Thomson, c2008. ISBN 978-0-495-29595-2.
Responsible person: Petr Pošík