Detail of the student project

List
Topic:Určování lidských emocí z obrazu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Zadání: Cílem práce je návrh metodiky na identifikaci lidských emocí z obrazu. Navrhněte metodu na zpracování obrazu, která bude v reálném čase identifikovat obličeje a kvantifikovat jejich příslušnost k vybraným emocím. Pro implementaci použijte metody deep learningu natrénované na využívaných databázích snímků obličejů rozdělených podle příslušnosti k vybraným emocím. Pro ověření metody kromě standardního postupu použijte alespoň 100 fotografií různých osob, u kterých alespoň 5 probandů určí dotazníkem převládající emoci. Výsledky navržené automatizované metody srovnejte s dotazníkem.

Garant: Jan Kybic
Vedoucí práce: Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Konzultant: Ing. Petr Volf, Ing. Pavel Král
Bibliography:LANCHET, Gérard a Maurice CHARBIT. Digital signal and image processing using MATLAB. Revised and updated 2nd edition. London: ISTE Ltd/John Wiley, 2015. Digital signal and image processing series. ISBN 978-1-84821-641-9.
ŠONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing, analysis, and machine vision. Fourth Edition. Australia: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-133-59369-0.
SVOBODA, Tomáš, Jan KYBIC a Václav HLAVÁČ. Image processing, analysis, and machine vision: a MATLAB companion. Toronto: Thomson, c2008. ISBN 978-0-495-29595-2.
Responsible person: Petr Pošík